تيترآنلاين 3 بهمن 1389 ساعت 12:22 http://titronline.ir/vdca.mn6k49n0i5k14.html?1756 -------------------------------------------------- عنوان : «مردان خياباني»، آتش زير خاکستر -------------------------------------------------- متاسفانه وجود مردان خياباني حتي موجب آن شده تا زنان مومن و پاک نيز احساس ناامني کنند و حتي نوعي بدبيني نسبت به جنس مرد در ذهن آن ها ايجاد گردد متن : تيترآنلاين - افسار شهوت بر گردن شان، آن ها را در خيابان به هر طرفي مي کشاند. بي محابا و با پررويي تمام آن گاه که يک زن و دختر جوان را مي بينند، دهان باز مي کنند، جلوي پاي زنان و دختران ترمز مي کنند، چراغ مي دهند، جلو و عقب مي روند و هزاران ادا و اطوار زننده در مي آورند تا بلکه زني را طعمه هوس هاي آلوده و ننگين خود کنند.پس از آن که يادداشت هايي در مورد «جنايت سعاد ت آباد» و ماجراي شهلا جاهد و ناصر محمدخاني نوشتيم که در آن اشاره شده بود افرادي مانند «کيميا» و «محمدخاني» به نوعي با ۲ جنايت قتل يک جوان و قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني مربوط بوده اند، تعدادي از شهروندان و مخاطبان که اغلب مرد بودند، درخواست کردند که در مورد مردان مزاحم خياباني هم بنويسيم.مخاطبي مي گفت: برخي مردان انگار چشم هاي شان کور است، بصيرت و عقل از وجودشان رخت بربسته است، براي رسيدن به اميال پليدشان هر زني را به عنوان طعمه انتخاب مي کنند و اصلا به اين موضوع توجه ندارند که آن زن، شوهر و بچه دارد. حتي وقاحت را به حدي رسانده اند که تير نگاه هايشان حتي زناني که همراه شوهرشان قدم مي زنند را نيز آزار مي دهد.تاکنون هيچ آماري از تعداد «مردان مزاحم خياباني» ارائه نشده است، آن چه گفته و شنيده مي شود، نيز بيشتر مربوط به زنان خياباني است. حال آن که به نظر برخي جامعه شناسان و روان شناسان، زنان خياباني معلول پديده اي به نام مردان مزاحم خياباني هستند. با اين تفاوت که بيشتر زنان خياباني به دليل فقر و کسب درآمد اقدام به تن فروشي مي کنند در حالي که مردان مزاحم خياباني بيشتر اسير تنوع طلبي، شهوت پرستي و ... هستند.بر مبناي برخي تحقيقات، هر يک از زنان و دختران در هر روز که از منزل بيرون مي روند، از يک تا ۲۰ بار مورد مزاحمت هاي کلامي و فيزيکي مردان مزاحم قرار مي گيرند. برخي نيز علت رشد ۱۵ درصدي دختران فراري در هر سال را همين مردان مزاحم خياباني مي دانند. اين مردان با شيوه هاي مختلف دختران جوان را گول مي زنند و پس از آن که به نيات خود مي رسند، آن ها را رها مي کنند. چنين دختران فريب خورده اي نيز که پس از تجاوز و تعرض امنيت رواني و فردي خود را از دست رفته مي بينند، و چه بسا از سوي خانواده ها نيز طرد مي شوند، راهي براي بازگشت نمي بينند و رفته رفته تا آن جا پيش مي روند که ديگر در مقابل خواسته هاي برخي مردان کمتر مقاومت کرده و به تدريج در منجلاب فساد گير افتاده و تبديل به زن خياباني مي شوند!در جامعه نيز بيشترين نگاه ها متوجه زنان خياباني است، زناني که اغلب انگشت نما هستند و بيشتر مجازات ها نيز در مورد آن ها اعمال مي شود در حالي که مردان مزاحم خياباني هم چون آتش زير خاکستر عمل کرده و چه بسا پنهاني اعمال مجرمانه خود را مرتکب مي شوند و شايد به همين دليل است که کمتر در چنگال قانون و عدالت اسير مي شوند. به عنوان مثال اگر زن يا دختري در خيابان مرتکب بدحجابي يا بي حجابي شود ممکن است از جانب جامعه و سيستم پليس و دستگاه قضا مورد مواخذه قرار بگيرد، در حالي که چنين مواخذه هايي در مورد مردان هوسران خيابان ها يا اعمال نمي شود و يا اين که به ندرت اتفاق مي افتد و همين موضوع است که بر گستاخي مردان مزاحم خياباني مي افزايد.براي نوشتن در مورد مردان مزاحم خياباني، زمينه هاي ظهور آن ها و افزايش روزافزون آن ها در شکل ها، شمايل و کلاس هاي متفاوت حرف بسيار است اماسوال اين جاست که در برابر اين پديده مذموم چه بايد کرد؟ برخوردهاي پليسي و قضايي در اين زمينه اگرچه مي تواند موثر باشد اما به منزله يک مسکن عمل مي کند، اين مجازات ها بايد در مورد مردان تنوع طلب وقيح و افرادي که دچار اختلالات شخصيتي هستند اعمال شود هر چند معتقديم بايد براي درمان اين اختلالات نيز چاره انديشي شود، اما نکات حائز اهميت در مورد علل وجود و حتي افزايش مردان خياباني را مي توان بالا رفتن سن ازدواج، تورم، بيکاري ، موانع متعدد ازدواج، نداشتن مسکن و ... دانست که بايد براي حل آن ها اقدام شود.در مواردي نيز روابط خانوادگي متزلزل، خلاءهاي عاطفي و اعتياد نيز در اين زمينه موثر است که بايد بسترهاي فرهنگي لازم فراهم شود و در راستاي تقويت و استحکام نهاد خانواده به عنوان مهم ترين رکن جامعه گام هاي اساسي برداشته شود.هم چنين بايد با مواد مخدر و روانگردان هايي که خود انحراف جنسي و خشونت جنسي را موجب مي گردد به شدت مبارزه کرد. متاسفانه وجود مردان خياباني حتي موجب آن شده تا زنان مومن و پاک نيز احساس ناامني کنند و حتي نوعي بدبيني نسبت به جنس مرد در ذهن آن ها ايجاد گردد و خلاصه آن که فراموش نکنيم بسياري از جنايات به واسطه گستاخي و شهوت پرستي مردان مزاحم خياباني رخ داده است که حتي گاهي زمان ها در قالب «فرشته نجات» جلوي پاي زني سبز شده اند و در نهايت حادثه اي تلخ رقم خورده ا