تيترآنلاين 16 بهمن 1390 ساعت 20:36 http://titronline.ir/vdca.anyk49nw05k14.html?4087 -------------------------------------------------- عنوان : فرهاد دانشجو : هاشمی حاضر به امضا حکم من نیست -------------------------------------------------- فرهاد دانشجو گفت: گویا شایعه مانع ایجاد کردن هاشمی رفسنجانی در امضا حكم من هم اکنون به واقعیت تبدیل شده است متن : براساس شنیده ها هاشمی رفسنجانی حاضر به امضای حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد نیست. فرهاد دانشجو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: گویا شایعه مانع ایجاد کردن هاشمی رفسنجانی در امضا حكم من هم اکنون به واقعیت تبدیل شده است. وی افزود: تیمی به شورای انقلاب فرهنگی فرستاده شد و گویا دکتر احمدی و مخبر دزفولی این ابلاغیه را امضا کردند اما هاشمی رفسنجانی امضا نکرده است و قرار است که دوباره تیمی برای راضی کردن آیت ا..هاشمی رفسنجانی برای امضای حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد فرستاده شود. ** کاندیدای هاشمی رفسنجانی دکتر میرزاده است وی در خصوص تشکیل جلسه برای امضای حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد گفت: نهایتا تا قبل از روز سه شنبه جلسه ای مبنی بر امضای حکم ریاست دانشگاه آزاد تشکیل می شود اما با توجه به تاخیر ات صورت گرفته قرار بر این شده که این جلسه بعداز سه شنبه تشکیل و به نتیجه نهایی برسد. وی خاطر نشان کرد: کاندیدای آیت ا... هاشمی رفسنجانی دکتر میرزاده است که به همه خبرگزاری ها دراین خصوص اطلاع رسانی صورت گرفته است.به گزارش آريا، سايت جهان امروز نوشته است ،به گزارش يک منبع آگاه، آقاي هاشمي اخيرا در جلسه اي با ابراز گلايه از آنچه در جلسه هيئت امناي دانشگاه ‌آزاد در روز 21 دي ماه گذشت، گفته که پيشنهاد وي استعفاي جاسبي و تعيين سرپرست براي براي دانشگاه آزاد بوده تا طي يک بازه زماني 3 ماهه رزومه‌هاي 10 نامزد رياست دانشگاه بررسي شود، چون اين موضوعي نيست که يک شبه بتوان در مورد آن تصميم گرفت. اين اظهارات درحالي بيان شده که آقاي هاشمي و نزديکانش به چندين ماه مهلت قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تعيين رياست جديد دانشگاه آزاد بي توجهي کردند و حاضر به تشکيل جلسه و آغاز روند تغيير رئيس اين دانشگاه نشدند. آقاي هاشمي همچنين پيشنهاد داده که "شوراي عالي انقلاب فرهنگي راي‌گيري انجام ندهد تا اين افراد در اين 3 ماه بررسي شوند". وي با اشاره به رياست خود بر هيئت امنا از آنچه اداره کردن جلسه توسط دانشجو خوانده گلايه کرده و آن را بي‌احترامي به خود ناميده است. به گفته آيت الله هاشمي اين جلسه بايد غيرعلني برگزار مي‌شد. اشاره رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد به جلسه روز 27 دي ماه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که در آن فرهاد دانشجو با با 24 راي موافق از 28 راي ماخوذه به عنوان رئيس جديد اين دانشگاه انتخاب شد. مخالفت آقاي هاشمي با جانشين جاسبي سبب مقاومت وي در برابر امضاي حکم رياست فرهاد دانشجو هم شده است. البته آنچنان که يک عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هفته گذشته به فارس گفت، اين شورا درصدد است که با افزودن تبصره‌اي به اساسنامه جديد دانشگاه آزاد مقرر کند که در صورت عدم ابلاغ حکم دانشجو از سوي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد، اين حکم از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شود. حال بايد ديد آقاي هاشمي کار را به افزودن اين ماده به اساسنامه جديد دانشگاه آزاد خواهد رساند يا به رياست دانشجو تن خواهد د