تيترآنلاين 7 خرداد 1392 ساعت 21:34 http://titronline.ir/vdca.0nmk49n0w5k14.html?5770 -------------------------------------------------- عنوان : زندگی با فرد سیگاری مثل کشیدن سالانه 80 نخ سیگار است -------------------------------------------------- ریه‌های افراد غیرسیگاری كه در كنار فرد سیگاری زندگی می‌كنند به مراتب عملكرد ضعیف‌تری از افراد سالم غیرسیگاری دارند متن : مسئول دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات گفت: استنشاق غیرداوطلبانه دود ناشی از سوختن سیگار، به معنی سیگاری تحمیلی بودن است و زندگی با یك فرد سیگاری به‌ منزله مصرف مستقیم سالانه 80 نخ سیگار است. به گزارش پانا، خدیجه محصلی اظهار داشت: دود سیگار دارای یك تركیب پیچیده با بیش از 4000 ماده سمی متفاوت است. این دود دو قسمت دارد دود اولیه با هر پك از سیگار خارج شده و وارد دستگاه تنفس فرد سیگاری می‌شود. وی افزود: ریه‌های افراد غیرسیگاری كه در كنار فرد سیگاری زندگی می‌كنند به مراتب عملكرد ضعیف‌تری از افراد سالم غیرسیگاری دارند. قرار گرفتن در معرض دود سیگار، خطر بیماری‌های تنفسی را در بالغین تا حدود 25 درصد‌ و در کودکان تا حدود 50 تا 100 درصد ‌افزایش خواهد داد. کارشناس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 30 درصد ‌بیماری‌‌های قلبی عروقی و یك سوم بیماریهای تنفسی در بین سیگاریهای تحمیلی ایجاد می‌شوند. میزان بروز سرماخوردگی، عفونت گوش میانی، گلودرد، سرفه و گرفتگی صدا در كودكانی كه والدین سیگاری دارند بیش از كودكان دارای والدین غیرسیگاری