تيترآنلاين 12 شهريور 1392 ساعت 21:43 http://titronline.ir/vdca.0nik49nwi5k14.html?6076 -------------------------------------------------- عنوان : داروي دلال‌هاي ناصر خسرو از كجا تأمين مي‌شود؟ محمد حسين جعفريان -------------------------------------------------- چرا سراغ عوامل اصلي نمي‌رويم و هر بار با دستگيري چند دلال سر خودمان را گرم مي‌كنيم؟ متن : نياز نيست تهراني باشيد تا آوازه خيابان «ناصرخسرو» و دلال‌هايش به گوشتان خورده باشد. اين خيابان تهران يك تافته جدا بافته در اين شهر است. همه ايرانيان خوب مي‌دانند از شير مرغ تا جان آدميزاد را مي‌توانند در آنجا بيابند. سال‌هاست اما قاچاق دارو در آنجا بيشتر از هرچيزي رونق دارد. از اقصي نقاط مملكت وقتي دارويي را نتوانند بيابند، خودشان را به آنجا مي‌رسانند و مدت‌هاست كه اين رويه ادامه دارد. روز روشن از پياده‌روهاي ناصرخسرو كه مي‌گذريد، قدم به قدم آدم‌هايي ايستاده‌اند كه در گوش شما زمزمه مي‌كنند؛ دارو! داروهاي كمياب و ناياب! حالا پس از مدت‌ها، هفته گذشته نيروي انتظامي عملياتي ضربتي در اين خيابان انجام داد و دهها دلال را دستگير كرد. چنين حركت‌هايي پيش از اين هم سابقه داشته و البته همه مي‌‌دانند به جايي نرسيده، چرا‌كه چند روز بعد بار ديگر آب‌ها از آسياب مي‌افتد و باز پياده‌روهاي آنجا پر مي‌شود از آدم‌هايي كه داروي قاچاق مي‌فروشند. به گمان اين قلم دلال‌ها همواره معلولند. علت را بايد در جايي ديگر جست‌وجو كرد. بايد ديد اين داروهاي ناياب كه سيستم توزيع مشخصي دارد و به مراكز و نهادهاي معلومي تحويل داده مي‌شود، چگونه از ناصرخسرو سر در مي‌آورند؟ نگارنده اين سطور نيز خود تجربه تهيه داروهايي را كه از مراكز اصلي آنها نتوانسته تهيه كند، در ناصرخسرو دارد. حيرتا كه وقتي دلال مربوطه با دهها برابر قيمت، به طرفه‌العيني داروي مورد نظر را براي شما فراهم مي‌كند، روي بسته‌بندي دارو نام اين مراكز درج است. به زبان ساده‌تر اين يعني كه برخي مراكز توزيع اين داروها نشتي دارند. در حالت خوشبينانه بايد گفت كه مثلاً‌ شايد از انبارهاي آنها سرقت شده و اين داروها به بازارهاي قاچاق راه يافته است كه در آن صورت بايد گزارش سرقتي و پرونده‌اي در اين باره باشد. اگر نه به گمانم بايد نيروي انتظامي تمام تلاشش را معطوف اين مهم كند كه داروهايي با آرم اين مراكز كه فقط توسط آنها وارد شده و بايد توزيع شود، چگونه به دست دلال‌ها مي‌رسد؟ اين چرخه معيوب سال‌هاي سال است كار خودش را مي‌كند و حيرتا كه تا هنوز راه ورود اين داروها به بازارهاي قاچاق باز مانده است، چرا؟ دلال ناصر خسرو كه شخصاً اقدام به واردات دارو نمي‌كند! بر فرض محال هم كه چنين كند، روي بسته‌هاي دارو از كشور مقصد درج نمي‌كنند براي فلان مركز، نهاد و.... به نظرم معادله بسيار ساده است و آب از جاي ديگر گل‌آلود است. اگر دست‌هاي آلوده‌اي اين داروها را از انبارهاي مربوطه به جاي توزيع در شبكه رسمي و رساندن به دست نيازمندان، با چند برابر قيمت به دلال‌ها نفروشد، دلال ناصر خسرو از كجا مي‌خواهد اين داروها را تأمين كند؟ چرا سراغ عوامل اصلي نمي‌رويم و هر بار با دستگيري چند دلال سر خودمان را گرم مي‌كن